Så fungerar Bonus Malus

By admin

År 2018 infördes Bonus Malus-systemet, som i sin tur påverkar hur ditt fordon förmånsbeskattas. Men vad är Bonus Malus egentligen, hur har systemet förändrats och vad innebär det för dig som bilägare?

Detta tar vi reda på i den är artikeln, som är en heltäckande resurs för allt som rör Bonus Malus-systemet. 

Vad är bonus malus?

Bonus Malus är ett skattesystem som straffar personer som köper bilar som släpper ut mycket miljöskadliga ämnen, medan personer som köper miljövänliga bilar belönas. Bilägare som köper bilar som släpper ut farliga ämnen straffas med Malus, medan bilägare som köper miljövänliga bilar belönas med Bonus

Mer specifikt blir fordonsskatten högre de tre första åren på grund av Malus, men om koldioxidhalten som släpps ut är tillräckligt låg kan du bli belönad med Bonus. Val av bränsle påverkar även Bonus Malus, då dieselbilar straffas hårdare jämfört med bensinbilar.

Dessa fordon innefattas av Bonus Malus

 • Bilar
 • Lätta lastbilar
 • Husbilar
 • Lätta bussar

Notera att ditt fordon ska vara av fordonsår 2018 eller senare och ha tagits i trafik efter 1 juli 2018 för att omfattas av Bonus Malus-systemet. 

Detta gäller för Bonus Malus systemet år 2021

Reglerna för Bonus Malus har blivit mer strikta från och med april 2021. Detta då de bilar som säljs idag släpper ut mindre farliga avgaser jämfört med de bilar som såldes och sattes i trafik 2018. Gränsvärdet för koldioxidutsläppet låg fram till 2021 på 95 gram koldioxid per kilometer. Den gränsen har nu stramats åt marginellt till 90 gram koldioxid per kilometer år 2022. 

Nedan kan du läsa mer om alla förändringar i Bonus Malus-systemet 2021.

Alla förändringar i Malus 2021 (bestraffningen)

 • Den utsläppsgräns som gäller för förhöjd fordonsskatt har sänks till 90 gram koldioxid per kilometer.
 • Bilar med utsläpp på mellan 90 och 130 gram koldioxid per kilometer får en förhöjd skatt på från 82 kronor till 107 kronor per gram.
 • Bilar med utsläpp som överstiger 130 gram koldioxid per kilometer får en extraskatt på mellan 107 kronor och 132 kronor per gram.
 • Malus bestraffar dieselbilar extra hårt år 2021.

Bonus Malus-beräkning: En bil som drivs med bensin som släpper ut en koldioxidmängd på 100 gram per kilometer får en fordonsskatt på 1 430 kronor per år de 3 första åren. Om en dieselbil släpper ut 100 gram koldioxid per kilometer ligger fordonsskatten i stället på 3 032 kronor per år de 3 första åren.

Alla förändringar i Bonus 2021 (belöningen)

 • Gränsvärdet för att få Bonus ligger från och med 2021 på 60 gram, i stället för 70 gram som gällde tidigare. 
 • Elbilar med nollutsläpp (laddhybrider räknas inte in) får en högre Bonus på maximalt 70 000 kronor. Tidigare var det maximala bonusbeloppet 60 000 kronor för renodlade elbilar. 
 • Laddhybrider får en lägre maximal bonus som år 2021 ligger på 45 000 kronor. Tidigare var det maximala bonusbeloppet 55 000 kronor för en laddhybrid.

Bonus Malus-beräkning: En bil med koldioxidutsläpp på 60 gram per kilometer får ett bonusbelopp på 10 380 kronor. Om koldioxidutsläppet i stället ligger på 20 gram per kilometer blir bonusbeloppet 33 700 kronor. En ny elbil likt Tesla Model 3 med nollutsläpp får den maximala bonusersättningen på 70 000 kronor.

Vad händer med Bonus Malus 2022?

Bonus Malus är i grund och botten ett subventionssystem som ska medföra att fler svenskar väljer att köpa mer miljövänliga bilar. Som Naturvårdsverket förtydligar ska EU:s klimatmål till 2030 uppfyllas, vilket medför att koldioxidutsläppen från fordon ska minskas med 5–6 miljoner ton till 2030.

Sveriges beslutsfattare kommer med stor sannolikhet behålla systemet tills i princip hela den svenska bilflottan består av elbilar, för att klimatmålen ska kunna nås. Vad som kommer att gälla för Bonus Malus år 2022 kan man bara gissa, men sannolikt hålls såväl bestraffningen (Malus) som belöningen (Bonus) på likvärdiga nivåer jämfört med 2021.

Gäller Bonus Malus vid leasing?

Bonus Malus-systemet omfattar även leasingbilar (både Operationell Leasing och Finansiell leasing), så din månadskostnad vid leasing påverkas främst av valet av leasingbil samt den utsläppsnivå som gäller för just den modellen.

Stora företag som leasar många bilar gör därför rätt i att granska om leasing av elbilar är mer lönsamt än leasing av bensin- eller dieselbilar. Närmare bestämt är det ofta ett utmärkt val att leasa elbil tack vare systemet.