Företagsleasing av Elbil

By admin

Att leasa en elbil är idag inte bara något som privatpersoner kan göra, utan det är även möjligt för företag att leasa elbil. Detta kan vara ett väldigt bra alternativ att se över för ett företag som vill ”bli grönt”. När man leasar en eller flera elbilar inom företaget bidrar man dock inte bara till ett mer miljövänligt tänk och agerande. Utan leasing av elbil innebär också att företaget kan spara pengar genom att inte behöva tanka bensin, vilket i sig även bidrar till att de kan minska sina utsläpp. 

Samtidigt kan det vara en rätt komplicerad och kostsam process att övergå till elbilar inom ett företag. Det inte minst när det kommer till installation av laddstationer och laddstolpar. För att göra det hela så enkelt och smidigt som möjligt för dig och ditt företag har vi här nedan listar några saker som du bör veta om företagsleasing av elbilar!

Elbilar blir ett allt mer populärt alternativ 

Något som är bra att ha koll på är att elbilar blir ett allt mer populärt alternativ av fordon att äga och köra, det såväl för privatpersoner som företag och anställda. Detta framförallt på grund av att man under de senaste åren börjar leta mer efter sätt att ”bli grön”, det vill säga att bli mer miljövänlig för att bidra till en hållbar framtid. 

Spara pengar och minska utsläpp 

En annan anledning till att elbilar blir ett vanligare alternativ bland företagare och företag som vill leasa bil är att man genom att ha en elbil kan både spara pengar och minska sina utsläpp. I och med att man inte behöver tanka med bensin eller diesel, och istället ladda med el, kan man spara pengar samtidigt som man inte längre bidrar till lika stora utsläpp av gaser. 

Förbättrad företagsimage utåt 

Det är även så att man genom att som företag investera i elbilar som fordons alternativ inom verksamheten kan förbättra sin företagsimage utåt. Detta då ägandet (eller leasingen) av elbil bidrar till att företagen kan uppfylla sina miljömål och att de blir grönare överlag, vilket i sig skickar ett budskap till både anställda och kunder att de är engagerade i hållbarhet. 

Att veta om elbilar och leasing av elbil 

Samtidigt som det finns väldigt många fördelar med att leasa en elbil, både som privatperson och inom ett företag, finns det en del saker man bör veta om och se över innan man gör sitt val och sin övergång. Det såväl när det kommer till kostnad och laddning som när det kommer till underhåll och användning. Det vill säga, faktorer som kan påverka företaget, dess resultat och framgång på olika sätt. 

Att gå över till elbilar kan kosta

Att övergå från vanliga bilar – det vill säga bilar som drivs av bensin eller diesel – till elbilar innebär en del kostnader. Det inte i form av att man måste tanka bilarna, för där är det betydligt billigare att ladda med el. Utan när vi säger att det kommer innebära en del kostnader så menar vi att den initiala kostnaden för att ha en elbil är högre. 

Detta dels då elbilar idag generellt sätt är dyrare än bensin- eller eldrivna bilar, dels då man måste ha tillgång till en laddstation för att använda elbilen. Det vill säga, trots att elbilen endast är på leasing. Att köpa och installera laddstationer kostar en hel del pengar. 

Men, när man väl har tillgång till egen laddning är det både prisvärt, smidigt och bekvämt. Genom att ha en elbil kommer man också kunna göra långsiktiga besparingar på både bränsle och underhåll, vilket kan kompensera för denna initiala investering som krävs till en början.

Mindre underhåll men större och mer komplexa problem

När det kommer till elbilar så är en stor fördel också att en elbil ofta kräver betydligt mindre underhåll än bensindrivna bilar. Det gör att företaget kan spara ännu mer pengar på lång sikt. 

Värt att veta om är att när det väl uppstår ett problem med en elbil så är det ofta större och mer komplext än hos “vanliga” bilar, och kan därmed vara svårare att åtgärda. På lång sikt är dock underhåll och användning av elbil både enklare och mindre kostsam. 

Vill du leasa företagsbil? 

Om ditt företag är intresserat av att utforska möjligheten för företagsleasing av elbil bör ni se till att göra ordentlig research innan ni gör ert val. Det även för att hitta det bästa alternativet för just era behov, önskemål och förutsättningar. Ni kanske också vill rådgöra med en erfaren elbils- eller billeasingspecialist som kan hjälpa er att navigera i processen!

Läs mer: Bästa förmånsbilen 2022

Hur företagsleasa en elbil?

Att leasa en bil innebär kort och gott att du “lånar” en bil från en bilhandlare eller ett företag, och för detta betalar du en fast månadskostnad. Samma sak gäller om du som företagare eller ni som företag vill företagsleasa en elbil. Med denna typ av leasing behöver man inte tänka på saker som oförutsägbara utgifter, värdeminskning och billån.

Det finns dock vissa skillnader mellan att man som privatperson kontra företag står för leasingen. Där handlar det framförallt om att man inom ett företag kan välja mellan två olika sätt att lägga upp leasingen på, medan man som privatperson bara har ett alternativ. 

Som företag brukar man också ha något bredare möjligheter när det kommer till val av bilmodell, kostnad per månad, kontrakt och avtal, samt tillägg. Det då till stor del beroende på vilken typ av företagsleasing man väljer; finansiell leasing eller operationell leasing.

Finansiell leasing

Finansiell leasing skulle man kunna förklara som en typ av “billån”. Det i och med att man vid denna typ av leasing skriver in bilen som säkerhet, och att den som står för leasingen (alltså företaget) skrivs som ansvarig för andrahandsvärdet på bilen. Detta måste man göra då detta alternativ av leasing ger mer frihet, vilket också gör det till ett populärt val.

Inom denna leasing finns det ingen gräns för hur långt du får köra bilen, och inte heller några krav för hur bilens skick ska vara efter att leasingperioden är slut. När leasingperioden är över kan du bestämma själv om du vill förlänga leasingen (om det är möjligt) eller om du vill köpa bilen. Du kan också fråga den du leasar bilen av om denne vill köpa bilen för ett så kallat inbytespris.

Leasar du en elbil med finansiell leasing är det du själv som bestämmer hur stor månadskostnad du ska betala. Du kan välja att betala minsta möjliga summa, men då tar det längre tid att betala av bilen och kan därmed innebära ett högt restvärde när leasingen går ut. Därför är det bättre att betala en lagom stor summa varje månad och slippa restvärdet. 

När du leasar bilen genom ett företag är det ju inte din egen ekonomi som påverkas. Men dessa saker kan vara bra att tänka på och veta om ändå. Du vill ju inte att företagets ekonomi ska påverkas negativt på grund av “ägandet” av en elbil. 

Operationell leasing

Det andra alternativet för leasing är operationell leasing, även kallat operationell finansiering. Precis som med den finansiella leasingen så behöver du med denna typ av finansiering inte tänka på andrahandsvärdet av bilen. Men, du ska ändå följa de riktlinjer och krav som finns från bilhandlaren eller företaget du leasar bilen hos.

Riktlinjerna och kraven innebär bland annat att det finns en gräns när det kommer till hur långt du får köra, samt när det kommer till vilket skick bilen ska lämnas tillbaka i. Om du har kört fler mil än överenskommet eller om bilen är mer sliten än förväntat är det företaget (det vill säga den som leasat bilen) som får stå för ersättningskostnaderna för detta.

Kostnad för att företagsleasa en elbil – vad kostar det? 

Kostnaden för att företagsleasa en elbil är ungefär densamma som för att leasa en traditionell bensin- eller dieseldriven bil. Den initiala investeringen kan dock vara högre, i och med att elbilar ofta kostar mer och i och med att det krävs installation av laddstolpar för att ni ska kunna ladda bilen. 

Men, de långsiktiga besparingarna som ni kan göra på bränsle och underhåll kommer med stor sannolikhet kompensera för detta och därmed göra det till ett mycket prisvärt alternativ. Elbilar kräver nämligen i regel väldigt mycket mindre underhåll än bensindrivna bilar, vilket innebär att ni kan spara ännu mer pengar på lång sikt. 

Kostnaden för leasing en elbil beror på ett flertal faktorer. Där är bland annat bilens märke och modell, leasingavtalets längd och villkoren i leasingavtalet avgörande. Se till att jämföra erbjudanden från olika återförsäljare, bilhandlare och företag för att hitta det bästa erbjudandet av företagsleasing för dig och ditt företag.

Elbilsbonus

Elbilsbonus för företag är ett bra sätt att spara pengar på ditt leasingavtal. Bonusen är en skattelättnad som ni som företag kan utnyttja när ni leasar en elbil. Krediten kan göras lika stor som fordonets värde, upp till 70 000 kronor. Detta kan bidra till att kompensera kostnaden för att leasa en elbil och göra det mer överkomligt för företag.

Se till att prata med din revisor eller finansiella rådgivare om leasing av elbil och elbilsbonusen för företag innan du skriver under ett leasingavtal. De kan hjälpa dig att avgöra om det är rätt för företagets behov. Tack för att du läste! Vi hoppas att detta var till hjälp för att förstå och få en större inblick i företagsleasing av elbilar. Välkommen att kontakta oss vid frågor och funderingar. 

Lämna en kommentar