Laddstolpar till företag

By admin

I takt med att det blir allt billigare att både köra, äga och köpa elbilar börjar allt fler bli fatta intresse för detta miljövänligare alternativ till fordon. Detta gäller även inom företag, där det blir allt vanligare att man som företag väljer att byta sina vanliga bilar till elbilar – det såväl privat som för företagsbilarna. Ett potentiellt hinder i och med detta är dock bristen på infrastruktur för att ladda bilarna. Laddningsstolpar och laddningsstationer kan vara dyra att installera, och många företag kanske inte kan eller vill investera i dem.

En lösning som har föreslagits är att företagen tar ut en avgift för att använda laddstolparna för den som vill ladda sin elbil där. Detta skulle då på sikt kompensera för kostnaderna för installation och underhåll, samtidigt som det skulle ge företagen ett starkt incitament att övergå till elfordon då det ju funkar i praktiken. 

Vad tycker du om det här? Skulle inte det vara ett bra sätt att gå tillväga på för att öka intresset för och användningen av elfordon? Låt oss veta i kommentarerna här nedan!

Skapat diskussioner – vad är en bra lösning?

Idén om företag, som vill bli mer miljövänliga och moderna genom att övergå till elbilar, ska ta ut en avgift för att man som elbilsägare ska få använda laddstolparna har dock skapat en del diskussioner och delade åsikter. 

Vissa anser att detta skulle vara en orättvis börda för företagen, i och med att de redan kämpar stort för att klara av kostnaderna som det innebär att äga, köra och ladda elfordon. Andra menar att detta är ett nödvändigt steg för att uppmuntra företagen och de anställda att byta till elfordon och bidra till minskade utsläpp.

Kostnad för företagen

Något man måste vara medveten om är att det även för företagen kostar rätt mycket att kunna gå över till elbilar. Det inte bara i form av kostnaden för att köpa bilarna, utan det framförallt i form av kostnaden för att installera laddstolpar. Dessa krävs ju nämligen för att ett ägande av elbilar inom ett företag ska vara möjligt utan problem och krångel. 

Kostnaden för att installera laddningsstationer kan dock vara betydande då de kan bli rätt stora – vissa företag spenderar flera tiotusentals kronor på dessa inköp och installationer. Detta är därmed ofta ett hinder för företag som vill byta till elfordon i och med att de kanske inte kan eller vill investera så mycket pengar i detta elbilar.

Vad kostar det?

Men så vad skulle det egentligen kosta för ett företag att gå över till elbilar och installera egna laddstationer, laddstolpar och laddboxar? För ett företag kostar det ungefär 10 000 – 35 000 kronor att installera en laddstolpe. Detta pris inkluderar då också det bidrag på 50% som man kan få från Naturvårdsverket i samband med denna miljövänliga installation. 

Priset för att installera en laddstolpe kan dock variera ganska mycket beroende på vilken laddstation det gäller, hur den ska installeras och monteras, samt hur många laddare som ska installeras. För detta kan det behövas förarbete av olika slag, så som exempelvis asfaltering eller markarbete innan företaget kan installera en laddstolpe – vilket även det kostar mycket pengar. 

Alla företag har helt enkelt olika förutsättningar för att bli “mer gröna” och installera laddstolpar till elbilar. Kostnaden blir därmed olika för alla, vilket kan vara bra att ha i åtanke då man själv som företag är inne på att genomföra ett fordonsbyte. 

Läs mer: Så fungerar företagsleasing av elbil

Är det företaget som betalar för elen?

Företaget betalar för den el som elbilen förbrukar när den är inkopplad och laddas. Prissättningen av detta sker vanligtvis genom ett avtal med en energileverantör, där företaget tillsammans med leverantören diskuterar olika möjligheter för att sen enas om vilket belopp som ska betalas per kilowattimme (kWh) el som används. 

Elpriset kan inte bara variera beroende på vilken elleverantör man befinner sig och hur mycket el som går åt. Utan priserna kan även variera beroende på tid på dygnet, var i landet man befinner sig, samt en del andra faktorer. Elpriserna för laddning av elbil ligger dock vanligtvis på mellan 1.75 och 3 kronor per kWh.

Vad innebär kostnaden?

Om du funderar på att ställa om ditt företag till ett mer miljövänligt företag med elbilar kan laddningsstationer vara något du bör överväga. Kostnaden för att installera dem kan vara betydande för ekonomin, men samtidigt kan ägandet av såväl som laddning och körande av elbil vara betydande på många andra sätt.  

Värt att nämna är att det finns vissa sätt som du kan ta till för att kompensera för denna kostnad, så som att ansöka om prisreduktion och avdrag. Det finns även olika sätt att gå tillväga på för att betala för laddning av elbilar inom företaget. Nedan får du veta mer om de två alternativen;

Företaget betalar allt

Att företaget i fråga betalar all laddning av elbilarna som används är vanligt inom företag som redan har tjänstebilar för de anställda, som de anställda kan använda och köra i jobbsammanhang och företagssyften. Detta är med andra ord exakt samma sak som att tjänstebilarna skulle drivas av bensin eller diesel, och att företaget betalar den summa du tankar för. Men istället så betalar företaget elen som du laddar bilen med.

De anställda betalar

Det andra alternativet är att företaget gör avdrag för elbilsladdningen och andra kostnader på din lön, eller att någon form av debitering för kostnaden sker direkt. Ett företag som inte erbjuder tjänstebilar till sina anställda har kan nämligen dra fördel av att de anställda själva betalar laddningen. 

Då kan företaget antingen göra så att de drar av kostnaderna som har uppstått i samband med att du har laddat din elbil på lönen, eller så kan de genomföra någon slags debitering för kostnaden direkt. Här beror det lite på vad det är för företag, vilken bil det gäller, hur ditt kontrakt ser ut och vilka villkor som finns att stå på. 

Om en direkt och automatisk debitering ska kunna ske behöver de anställda ofta ha ett laddkort med RFID. Detta innebär att de anställda använder kortet för att öppna upp laddstolpen eller boxen. Därefter sker en automatisk debitering på kortet – för detta behöver inte företaget göra något extra administrativt arbete.

Läs mer: Bästa förmånsbilen 2022

Detta bör företaget tänka på innan köp av laddstolpe

Några saker att tänka på när du ska installera laddningsstationer till företaget är saker som installationskostnaden, elpriset och om företaget eller de anställda ska betala för laddningen. Andra faktorer, så som hur många laddare som ska installeras och vilken typ av laddare ni ska välja, kan också påverka kostnaden. Slutligen är det viktigt att överväga hur laddningen kommer att påverka företagets resultat och om det kan vara en lönsam eller fördelaktig investering kontra vad det ger.

Varför företag bör installera laddstolpar till elbilar

Det finns flera anledningar till varför företag bör vända sig till elbilar, och därmed installera laddningsstationer för elbilar. Ett skäl till detta är att det kan bidra till att företaget sparar en hel del pengar på minskade bränslekostnader. Elbilar är billigare att driva än bensin- och dieselbilar, och besparingarna blir därmed större med tiden. 

Miljövänligare och mer attraktivt 

Ett annat skäl är att elbilar inte ger upphov till några utsläpp, så de är bättre för miljön. Att installera laddningsstationer kan också göra ett företag mer attraktivt för potentiella anställda (och kunder) i och med att det visar att företaget är engagerat i att vara miljövänligt, modernt och har ett hållbart framtidstänk. Installation av laddningsstationer kan helt enkelt bidra till en förbättrad företagsimage!

Tryggt och pålitligt alternativ

Många av dagens elbilar är också väldigt trygga och pålitliga att köra. Det kan i sig öka trivseln och tryggheten för de anställda som är i behov av att köra bilen inom arbetet. Att de sällan kräver särskilt mycket underhålla och att de kommer med många smarta, kostnadseffektiva och praktiska funktioner är även det stora fördelar. 

Elbilar och elbilsladdare kan vara en stor framgångsfaktor 

Att gå över till elbil kan alltså hjälpa ett företag att spara pengar, att locka till sig nya kunder och anställda och att öka tryggheten överlag. Att installera laddningsstationer för elbilar är därför ett smart affärsbeslut för alla företag som vill spara pengar och bli mer miljövänliga. Det i sig är idag nästan ett krav för att företaget ska vara attraktivt på marknaden.

Lämna en kommentar